Historia | Kempo | Etyka i Filozofia | Egzamin | Zazen | Ken-Jitsu | Sensei | Kontakt | Galeria| Współpraca| Intro

OBÓZ MILITARNY MRZEŻYNO 12.08-23.08.2006r.

PROGRAM OBOZU


zajęcia militarne - zajęcia taktyczne na byłych poligonach wojskowych: przejażdżki terenowymi transporterami wojskowymi, wojskowy tor przeszkód, dostarczanie amunicji na przedni skraj pola walki (atrapy amunicji), nawiązywanie łączności telefonami polowymi, rzut granatem (atrapa), wykopywanie okopów i stanowisk ogniowych, nocleg w okopie, rozminowywanie terenu (atrapy min i pocisków), wykonywanie pułapek, kopanie studni i montaż wojskowej pompy wodnej, rozbijanie namiotu i montaż siatek maskujących, maskowanie indywidualne w lesie, zasady i pokazy walki wręcz i atrapami broni, gry taktyczne z podziałem na grupy, strzelanie z krótkiej i długiej broni pneumatycznej, paintball (strategiczne zabawy strzeleckie z użyciem broni na żelowe kulki z farbą), przeprawa przez wodę, desant na pontonach, akcja ratownicza z użyciem morskiej tratwy ratunkowej, militarny spływ kajakowy rzeką Rega połączony z wykonywaniem zadań specjalnych, zaprawy poranne, elementy musztry oraz pokazy wojskowych filmów szkoleniowych

zajęcia survivalowe - nauka przetrwania w warunkach bojowych: budowa tratw, przeprawy przez rzeki, wąwozy i bagna, wiązanie węzłów, rozpalanie ognisk, biwak "pod gołym niebem", samodzielne przygotowywanie posiłków w warunkach poligonowych, przemarsze z zadaniami, konstruowanie noszy, udzielanie I pomocy i transport rannego w trudnych warunkach terenowych

zajęcia z samoobrony: sposoby obezwładniania uzbrojonego napastnika- techniki oparte na systemach obronnych jednostek specjalnych, techniki antyterorystyczne, taktyka poruszania się w pomieszczeniach, sztuka walki "bez walki"

zajęcia z terenoznawstwa: " czytanie mapy", nauka posługiwania się busolą, odnajdywanie północnego kierunku, wędrówki na orientację, nocne podchody, zaawansowane gry terenowe, sygnalizacja i komunikowanie się w terenie

zajęcia linowe: pokonywanie mostów linowych, podchodzenie i zjazdy na linie, tor przeszkód, zjazd na tzw. "tyrolce"

zajęcia sprawnościowe: turnieje sportowe, musztra, zajęcia na siłowni

plażowanie i kąpiele: strzeżone kąpielisko nad morzem, ogniska z pieczeniem kiełbasy.

Dopisz się do księgi gości